Poreska uprava Srbije uvela je niz pogodnosti za poreske obveznike, jedna od njih je portal Eporezi.

Unapređen sistem Poreske uprave omogućava svim poreskim obveznicima da na jednostavniji način dobiju sve neophodne informacije, ali i da izmire svoje obaveze bez mogućnosti na grešku. Pored Kontakt centra koji je dostupan svakog radnog dana, građani mogu postaviti pitanje i elektronskim putem, preko e-mail adrese ili društvenih mreža.
Ljiljana Bazić, poreski savetnik kaže da su otvoreni posebni šalteri „Vaš poreznik“ u okviru 37 filijala Poreske uprave na teritoriji Republike Srbije, na kojima poreski obveznici mogu u neposrednoj komunikaciji sa poreskim službenikom, dobiti sve tražene informacije kao i besplatan štampani edukativni materijal, u obliku flajera ili brošura u kojima su na jedan lak i razumljiv način obrađene određene teme iz poreske materije.

O tome koliko je važno izmirivati porske obaveze, edukovani su i đaci osnovnih škola u Srbiji, a projekat pod nazivom „Poreski čas“ sproveden je u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Milana Bojčić, mlađi poreski savetnik kaže da učenici četvrtog razreda osnovne škole dobijaju osnovne informacije o značaju plaćanja poreza i da im se to prenosi na jednostavan i zanimljiv način usklađen njihovom uzrastu.

Takođe uvedeni su elektronski sistemi za podnošenje poreskih prijava i plaćanje poreza u Srbiji, kao i izdavanje uverenja bez odlaska u filijale.

Ivana Mihajlović, poreski savetnik objašnjava da portal E-porezi omogućava poreskim obveznicima da elektronski dobiju uverenja o plaćenim porezima na svim uplatnim računima javnih prihoda, zatim uverenja o plaćenom porezu na dodatu vrednost, uverenja o plaćenim doprinosima za zdravstveno, kao i uverenja o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

Kako bi upoznali privrednike sa najnovijim izmenama i dopunama zakona, Poreska uprava kontinuirano održava sastanke sa Privrednom komorom Srbije ali i predavanja za zaposlene u Razvojnoj agenciji Srbije i Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Izvor: sajt Poreske uprave
Naslov: Redakcija