Vlada Republike Srbije usvojila je na  sednici  održanoj 1.7.2021 godine Predlog zakona o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u oteženim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19.

Imajući u vidu da postoji nužna potreba da se pomogne domaćoj privredi, a posebno s obzirom na to da je od 10. decembra prošle godine iskazano veliko interesovanje privrednih subjekata za daljom podrškom za nabavku obrtnih sredstava i očuvanje likvidnosti, primenom ovog zakonskog rešenja ta sredstva biće obezbeđena za njihovu održivost u uslovima otežanog poslovanja tokom pandemije.

Nakon usvajanja ovog zakona u parlamentu biće obezbeđena sredstva za privredne subjekte koji su podneli zahtev za kreditiranje kod Fonda za razvoj Republike Srbije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19, a koji nisu mogli biti razmatrani zbog nedostatka sredstava.

Na sednici je utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije vredan 200 miliona evra.

Ovih 200 miliona evra biće plasirano preko Fonda za razvoj preduzećima koja još nisu dobila novac, kako bi se ublažile negativne posledice pandemije.

Krediti će biti plasirani pod veoma povoljnim uslovima, i to 110 miliona evra za obrtna sredstva, odnosno za pomoć za likvidnost, a 90 miliona evra za investicione aktivnosti, za kupovinu i nabavku opreme, rast i razvoj preduzeća kako bi se dodatno umanjile negativne posledice pandemije i dao doprinos rastu ekonomije.

Vlada je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlog zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva radi ispunjavanja međunarodnih obaveza Srbije koje su sadržane u aktima preporuka Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), kao i realizacije aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, između ostalog, predviđeno je da se poveravanje predmeta u rad sudiji zasniva na složenosti predmeta koja obuhvata objektivne kriterijume, kao što su broj stranaka i ostalih učesnika u postupku (umešača, svedoka, veštaka) i poštovanje rokova za sprovođenje sudskih radnji.

Predloženim dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva predviđeno je da Etički odbor Visokog saveta sudstva bude stalno radno telo koje će utvrđivati da li se poštuju odredbe Etičkog kodeksa sudija i koja su postupanja i radnje u suprotnosti sa dostojanstvom i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda.

Usvojena je i Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, s obzirom na to da je problem kvaliteta vazduha prepoznat kao jedan od prioritetnih za rešavanje u oblasti unapređenja stanja životne sredine.

Kako se veliki broj pritužbi građana odnosio na individualne izvore zagađivanja, uglavnom objekte za pripremu hrane, predloženim izmenama se i ovi objekti stavljaju pod kontrolu inspekcije za zaštitu životne sredine.

Predloženom izmenom predviđeno je da se merenja u toku probnog rada i pojedinačna merenja emisija zagađujućih materija sprovode i na malim postrojenjima za sagorevanje snage manje ili jednake 8 kWth, ukoliko koriste tečna i gasovita goriva, odnosno snage manje ili jednake 50 kWth, ukoliko koriste čvrsta goriva.

Agencija za zaštitu životne sredine će u narednom periodu preći na elektronsko izveštavanje ka Nacionalnom registru izvora zagađivanja (NRIZ), što znači potpuno ukidanje dostavljanja papirnih dokumenata i njihovo slanje poštom.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023. Popisom, koji će se sprovesti od 1. juna do 31. decembra 2023. godine, biće dobijeni kvalitetni podaci koji će omogućiti realan prikaz stanja u poljoprivredi na teritoriji Srbije.

Između ostalog, biće popisani lokacija gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljopivrednog zemljišta, površine pod usevima, voćnjaci i vinogradi, navodnjavanje i upotreba đubriva, broj stoke po vrstama i kategorijama, košnice ščela, poljoprivredni objekti, mehanizacija i drugo.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 150 miliona dinara za subvencije u sferi domaćeg turizma, odnosno za dodatnih 30.000 turističkih vaučera.

S obzirom na ogromno interesovanje koje građani iskazuju za turističke vaučere, ali i potrebu za oporavkom i razvojem domaćeg turizma, ova odluka značajno će doprineti povećanju turističkog prometa i pratećih uslužnih i privrednih delatnosti, a time i ekonomskom rastu.

Za korišćenje turističkih vaučera građanima je na raspolaganju više od dve hiljade ugostiteljskih objekata u Srbiji, a najtraženije destinacije do sada su bile Sokobanja, Zlatibor, Vrnjačka Banja, Sijarinska Banja, Ribarska Banja, Gornja Trepča, Divčibare, Kopaonik, Banja Vrujci i Banja Koviljača.

Članicama košarkaške reprezentacije Srbije koje su osvojile zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u košarci održanom u junu 2021. godine u Valensiji, dodeljena je novčana nagrada u iznosu od po 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Isti iznos nagrade dobila je i Marina Maljković, koja je predvodila nacionalni tim.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/