Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike
Srbije saopštilo je danas da podržava napore gradske vlasti u Beogradu
da se izbori sa sve većim brojem nelegalno izgrađenih objekata i u
skladu sa tim želi da pomogne u rešavanju tog problema.

U saopštenju se navodi da je do izgradnje ogromnog broja nelegalnih
objekata u Beogradu došlo, pre svega, zbog kršenja i nepoštovanja Zakona o
ozakonjenju od strane investitora, ali i nepostupanja nadležnih opštinskih
i gradskih organa i inspekcija, čiji je posao da sprečavaju nelegalnu
gradnju koja predstavlja krivično delo.

Zakon o ozakonjenju jasno
određuje da nijedan objekat koji je bez dozvole sazidan posle njegovog
donošenja u novembru 2015. godine ne može da bude ozakonjen.

Takođe,
Zakon utvrđuje jasnu i transparentnu proceduru, kao i alate kojih
opštinski i gradski građevinski inspektori treba da se pridržavaju u
utvrđivanju činjenica o tome da li i koji objekat može da bude predmet
ozakonjenja.

Ministarstvo daje punu podršku idejama za izmenu
drugih propisa, pre svih poreskih i komunalnih, koji bi onemogućili
investitore nelegalnih objekata da dobiju legalne priključke za
električnu energiju, vodu i kanalizaciju.

Pojedine mere već su
sastavni deo izmena Zakona o planiranju i izgradnji, koje je Ministarstvo
završilo i koje će se uskoro naći pred Vladom Srbije.

Nelegalna
gradnja je veliki problem ne samo Beograda, već i čitave Srbije i
zahteva adekvatno uključenje ne samo Ministarstva i lokalnih samouprava,
već i drugih institucija države – od policije, tužilaštva, poreskih
organa, Elektrodistribucije Srbije, Agencije za sprečavanje pranja novca i
svih ostalih, dodaje se u saopštenju.

Izvor: sajt Vlade RS