Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputila su opštinskim i gradskim upravama i centrima za socijalni rad, pojašnjenje Instrukcije koja se odnosila na postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva.

Prema pojašnjenju Instrukcije upućene 2. avgusta ove godine, zahtev za izmenu rešenja o naknadama mogu podneti svi korisnici o čijim pravima se odlučivalo od početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, odnosno od 1. jula 2018. godine, saopšteno je iz Ministarstva za brigu o porodici i demogradiju.

Pored porodilja, pravo na isplatu obeštećenja imaju i korisnici koji su rešenja dobili po osnovu prava na naknadu za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta žena poljoprivrednih osiguranica, kao i prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Instrukcija se odnosila na primenu i sprovođenje odluka Ustavnog suda Republike Srbije, objavljenih u maju 2021. godine, a Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom primenjuje se od 1. jula 2021. godine.

U dopuni koju su potpisali ministri Radomir Ratko Dmitrović i ministarka Darija Kisić Tepavčević, navodi se da su nadležna ministarstva imala u vidu probleme prvostepenih organa prilikom utvrđivanja konačnosti i pravosnažnosti pojedinačnih rešenja, kao i činjenicu da je pojedinim korisnicima u međuvremenu protekao rok za podnošenje zahteva, u periodu od objavljivanja Odluka Ustavnog suda do donošenja Instrukcije.

„U cilju racionalnosti i ekonomičnosti postupka, a naročito kao dodatna podrška porodiljama i njihovim porodicama, izuzetno je data mogućnost da zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) u propisanom roku od šest meseci od dana objavljivanja Odluke Ustavnog suda, mogu podneti i korisnici kojima je u skladu sa Instrukcijom protekao rok za podnošenje zahteva, a pravo su ostvarili od početka primene Zakona, odnosno od 1. jula 2018. godine.

To znači da zahtev za izmenu pojedinačnog akta, u propisanom roku od šest meseci od dana objavljivanja Odluke Ustavnog suda, mogu podneti svi korisnici koji su pravo ostvarili, odnosno o čijem zahtevu se odlučivalo, od početka primene Zakona, odnosno od 1.jula 2018“, navodi se, kako je saopšteno, izričito u dopuni Instrukcije.

Izvor: sajt RTV
Naslov: Redakcija