Na osnovu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 62/06),

Republički zavod za statistiku, objavljuje

Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom za treći kvartal 2023. godine

Podatak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 104/2023 od 24.11.2023. godine.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za treći kvartal 2023. godine iznosi 117.351 dinar.

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.