Na osnovu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 62/06),

Republički zavod za statistiku objavljuje

Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2020. godine

Podatak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 144/2020 od 27.11.2020. godine.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za treći kvartal 2020. godine iznosi 82.143 dinara.

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.