Na osnovu čl. 30, 33. i 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 ‒ dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18),

Republički zavod za statistiku objavljuje

Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2020. godine

Podatak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 17/2021 od 26.2.2021. godine.

Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za četvrti kvartal 2020. godine iznosi 86.050 dinara.

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.