Na osnovu člana 25a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, broj 115/05),

Republički zavod za statistiku Srbije objavljuje

Podatak o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa za period januar–maj 2020. godine

Podatak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 102/2020 od 24.7.2020. godine.

Republika Srbija

Prosečna​​ mesečna zarada bez poreza i doprinosa za period januar–maj 2020. godine iznosi 59.116 dinara.

Direktor,

dr Miladin Kovačević, s.r.