Na osnovu čl. 37, 38. i 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06,​​ 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19),

Republički zavod za statistiku Srbije objavljuje

Podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine

Podatak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 144/2020 od 27.11.2020. godine.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine iznosila je 81.150 dinara.

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.