Na osnovu čl. 37, 38. i 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19),

Republički zavod za statistiku Srbije objavljuje

Podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za period od oktobra 2022. do septembra 2023. godine

Podatak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 104/2023 od 24.11.2023. godine.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za period od oktobra 2022. do septembra 2023. godine iznosi 114.694 dinara.

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.