Shodno odredbama člana 23. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94,​​ 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11) a shodno članu 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16),

Republički zavod za statistiku objavljuje

Podatke o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa​​ i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji* od 1. jula 2021. godine do 31. decembra 2021. godine

Podaci su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 27/2022 od 25.2.2022. godine.

 

indeks XII. 2021. / VI. 2021.

u %

Prosečna mesečna zarada bez poreza​​ i doprinosa

114,7

14,7

Potrošačke cene

104,2

4,2

* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.