Shodno odredbama člana 23. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11) a shodno članu 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16),

Republički zavod za statistiku objavljuje

Podatke o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2019. do 31. decembra 2019. godine

Podaci su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 16/2020 od 27.2.2020. godine.

  indeks XII 2019. / VI 2019. u %
Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa 111,4 11,4
Potrošačke cene 100,1 0,1

Direktor,
dr Miladin Kovačević, s.r.