Shodno odredbama člana 23. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11) a shodno članu 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16),

Republički zavod za statistiku objavljuje

Podatke o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji* od 1. jula 2022. godine do 31. decembra 2022. godine

Podaci su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 15/2023 od 24.2.2023. godine.

 

indeks XII 2022/VI 2022

u %

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa

113,4

13,4

Potrošačke cene

107,3

7,3

* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.