Shodno odredbama člana 23. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94,​​ 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11) a shodno članu 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16),

Republički zavod za statistiku objavljuje

Podatke o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa​​ i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji* od 1. januara do 30. juna 2020. godine

Podaci su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 110/2020 od 26.8.2020. godine.

 

VI. 2020. / XII. 2019.

indeks

u %

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa

99,9

-0,1

Potrošačke cene

101,4

1,4

* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani​​ u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Direktor,

dr Miladin Kovačević, s.r.