Zahvaljujući saradnji i posvećenosti dva ministarstva – pravde s jedne strane i državne uprave i lokalne samouprave sa druge, obezbeđeno je da se činjenica o razvodu automatski upiše u matičnu knjigu venčanih.

Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da će matičari sami upisivati promenu o venčanom stanju na osnovu elektronskog izveštaja nadležnog suda. „Ideja je da daljim umrežavanjem baza podataka olakšamo svakodnevnicu kako građanima, tako i zaposlenima u upravi i postanemo efikasniji u radu“, rekla je ona.

„Na ovaj način idemo u korak sa ciljevima reforme javne uprave, to jest, smanjenja birokratije i dodatnog trošenja i vremena i novca naših građana“, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić koji je danas i poslao instrukciju svim matičarima širom Srbije za postupanje u ovakvim slučajevima.

Matičari će, na osnovu elektronskog izveštaja nadležnog suda, bez odlaganja upisati podatak o razvodu braka u elektronski Registar matičnih knjiga i u papirni oblik matične knjige. Na ovaj način će se postići veća efikasnost u radu državnih organa i maksimalna ažurnost Registra matičnih knjiga.

Izvor: sajt Ministarstva pravde
Naslov: Redakcija