Агенција за привредне регистре обавестила је све заинтересоване кориснике да ће услуге бонитета у којима су укључени подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2017. годину бити доступне почев од понедељка, 23. априла 2018. године.

Извештаји о бонитету за привредна друштва, установе и предузетнике, као и скоринг привредних друштава, у којима су укључени подаци из редовних годишњих извештаја за 2017. годину, издаваће се само за оне обвезнике за које су ти извештаји достављени, односно који су као потпуни и рачунски тачни јавно објављени на интернет страници АПР, с обзиром на то да је у складу са Законом о рачуноводству рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2017. годину најкасније до краја јуна месеца 2018. године.

За  правна лица и предузетнике за које редовни финансијски извештај за 2017. годину није јавно објављен, услуге бонитета пружаће се закључно са подацима за 2016. годину, све док не доставе потпун и рачунски тачан извештај и исти се не објави на интернет страници АПР.

Предлажемо корисницима да пре наручивања извештаја или скоринга путем линка Претрага објављених финансијских извештаја, провере да ли је за конкретно привредно друштво, установу или предузетника финансијски извештај за 2017. годину објављен.

Истовремено, потребно је проверити статус обраде редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. годину путем линка Претрага поступка обраде извештаја за 2017. годину у делу Предмети у раду. Ако у извештају који је достављен АПР има недостатака, обвезник исте мора отклонити, по процедури за обраду, како би извештај могао бити јавно објављен и укључен у извештаје о бонитету и скоринг.

Извештаји о бонитету у којима су укључени подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2017. годину издаваће се по захтеву за хитну обраду само за оне обвезнике за које је редовни годишњи финансијски извештај за 2017. годину јавно објављен.

Истовремено, од 23. априла 2018. године, за привредна друштва чији су финансијски извештаји за 2017. годину јавно објављени, престаће да важи скоринг који је утврђен на основу података из финансијских извештаја за период од 2012. до 2016. године, с обзиром на то да је за та привредна друштва утврђена нова оцена бонитета, односно скоринг за период од 2013. до 2017. године.

Евиденција свих издатих скоринга, као и датум престанка њиховог важења, објављује се на интернет страници Агенције, у делу Финансијски извештаји, на линку Евиденција издатих скоринга.

Детаљне информације у вези са пружањем услуга из Регистра финансијских извештаја доступне су на интернет страници Агенције у одељку Финансијски извештаји – Услуге из Регистра.