Апликација – портал Министарства правде преко које грађани могу да провере да ли су у Регистру неплаћених новчаних казни почела је с радом.

Сви прекршајни судови сада су умрежени, а систем је повезан и са осталим органима, засад са Управом за трезор, Управом саобраћајне полиције и Централним регистром обавезног социјалног осигурања. Уносом имена, презимена и јединственог матичног броја у празна поља апликације грађани ће моћи да виде да ли имају неки неплаћени прекршај, као и да добију инструкције за уплату како би измирили обавезе.

Грађани који имају неплаћени прекршај биће онемогућени да добију одређене дозволе, укључујући и возачку или саобраћајну дозволу.

Регистар