Poreska uprava Republike Srbije utvrdila je obavezu za poreske obveznike tzv. „frilensere“ koji su u periodu 01.01-31.12.2018. godine ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem. Poreske obaveze utvrđene su na osnovu podataka poslovnih banaka o ostvarenim prihodima fizičkih lica.

U toku je uručenje rešenja o utvrđenoj poreskoj obavezi putem pošte.

Utvrđena obaveza plaća se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa. Prvu ratu utvrđene obaveze poreski obveznici dužni su da uplate najkasnije do 19. februara 2024. godine (prvog narednog radnog dana nakon državnog praznika).

Za sve dodatne informacije, poreski obveznici mogu se obratiti telefonom Kontakt centru Poreske uprave, na brojeve telefona: 0700 700 007 ili 011 69 69 069. Takođe, informaciju mogu dobiti i neposrednim putem na šalterima „Vaš poreznik“ u  organizacionim jedinicama Poreske uprave.

Izvor: sajt Poreske uprave
Naslov: Redakcija