Primena Zakona o lobiranju, počinje u sredu 14. avgusta. Agencija za borbu protiv korupcije, donela je sve potrebne akte, među kojima su:
Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju,
Pravilnik o programu obuke za lobistu i
Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registra i posebne evidencije u postupku lobiranja,
sa kojima bi zainteresovana pravna i fizička lica detaljno trebalo da se upoznaju.
Direktor Agencije Dragan Sikimić u više navrata je istakao značaj regulisanja lobiranja, kao vida prevencije korupcije, kao i da će sprovođenje nadležnosti Agencije, koje ona ima po zakonu, biti još jedno značajno sredstvo u borbi protiv korupcije.
Lobiranjem će moći da se bave domaća i pravna i fizička lica, koja su upisana u registar koji vodi Agencija, kao i strana fizička i pravna lica, ukoliko su upisani u registar svoje matične države, kao i u posebnu evidenciju stranih lobista koju vodi Agencija.
Agencija ističe da kandidati koji žele da se bave lobiranjem, moraju da prođu obuku, koju sprovodi Agencija, te da se lica koja su završila obuku za lobistu mogu upisati u Registar lobista samo ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje lobiranja, koji su propisani Zakonom.

Izvor: sajt Agencije za borbu protiv korpucije
Naslov: Redakcija