Od 1. septembra počela je primena novog Zakona o sprečavanju korupcije.

Zakonskim odredbama precizirane su i proširene nadležnosti Agencije, i imajući u vidu da je prevashodno reč o preventivnom organu, ona od danas nosi naziv Agencija za sprečavanje korupcije.

Zakon je stvorio uslove za efikasnu proveru imovine i prihoda javnih funkcionera, jasnije regulisanje oblasti rešavanja i sankcionisanja sukoba interesa i odgovorajuće postupanje po preporukama Agencije. Agencija će daljim radom doprineti jačanju kako institucionalnog integriteta, tako i integriteta javnih funkcionera, a sve sa ciljem sprečavanja korupcije i zaštite javnog interesa.

Izvor: sajt Agencije za sprečavanje korupcije
Naslov: Redakcija