28.1.2016. године, у Унији послодаваца Србије потписан је посебан колективни уговор за делатност пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде Србије. Колективни уговор су потписали Унија послодаваца Србије, Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност.

Испред УПС колективни уговор је потписао Драган Мијановић, председник Сектора пољопривреде, прехрамбене индустрије, шумарства и рибарства УПС рекао је да је ПКУ наканда за топли оброк и регрес, изражена у новчаном износу, “замрзнута” на три године, односно током примене колективног уговора. Драган Зарубица, председник Савеза самосталних синдиката Србије запослених у пољопривреди и дуванској индустрији овом приликом је изјавио да очекује да се у најкраћем року донесе одлука о проширеном дејству јер је то од великог значаја за све запослене у делатностима које су предмет уговора. Потписник испред УГС Независност био је Дејан Титовић.

 

Колективним уговором регулисано је да се основна зарада за послове које запослени обавља утврђује општим актом или уговором о раду на један од два следећа начина:

1.    Множењем минималне цене рада по радном часу увећане за припадајуће доприносе који се плаћају из зараде и порез, коефицијента посла и времена проведеног на раду или

2.    Множењем минималне зараде утврђене за просечно 174 часа увећане за припадајуће доприносе које се исплаћују из зараде и порез и коефицијент посла.

Извор: сајт Уније послодаваца