Pitanja

Ova stranica namenjena je za postavljanje pitanja pretplatnika na izdanja ING-PRO-a, u skladu sa uslovima zaključene pretplate.

Redakcija daje odgovore na pitanja koja se odnose na teme koje su obrađene kroz stručne tekstove u našim izdanjima.
Pitanja se postavljanju u elektronskoj formi, isključivo sa ove stranice, moraju biti jasna i precizna jer se na dodatna pojašnjenja ili dopune dodatno ne odgovara.
Odgovor na pitanje prosleđuje se na ostavljeni mejl u najkraćem mogućem roku.

Redakcija ne odgovora na pitanja koja podrazumevaju pružanje pravne pomoći, rešavanje konkretnih pravnih situacija iz sudskih, upravnih i drugih postupaka ili koja nisu u vezi sa poslovanjem pretplatnika (pitanja privatne prirode).