Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali predstavio je
danas paket stimulativnih mera za rastererećenje privrede, među kojima su
smanjenje poreskog opterećenja rada, ukidanje pojedinih naknada i promena
načina obračuna poreske amortizacije
, a kojima će se podstaći dalji rast
privrede i nova zapošljavanja.

„Jedan od prioriteta Vlade Srbije je podsticanje daljeg rasta
privrede, i zato smo spremili paket stimulativnih mera koji tome treba
da doprinese“, rekao je ministar Siniša Mali, predstavljajući rezultate
sprovođenja novog programa makroekonomskih i strukturnih reformi,
podržanog Instrumentom za koordinaciju politike između Republike Srbije i
Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Siniša Mali je rekao da je doneta odluka da se smanji poresko opterećenje
rada, ukidanjem doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret
poslodavca, a koje je iznosilo 0,75%.

„Ovom merom smanjuje se poresko opterećenje prosečne neto plate sa 63% na
62%”, rekao je Mali, i dodao da je to još jedan signal da želimo da naša
ekonomija bude konkurentna, i veliki korak napred ka toj
konkurentnosti.

Ministar finansija je dodao i da će ukidanjem pojedinih naknada, kroz
usvajanje novog Zakona o naknadama do kraja oktobra ove godine, biti
smanjeni parafiskalni nameti.
Siniša Mali je naglasio da je za privredu značajna i vest da će se promeniti način obračuna poreske amortizacije.

„Za sva sredstva koja se amortizuju, obračun amortizacije će se vršiti
primenom proporcionalne metode što će suštinski ubrzati amortizaciju za
sva sredstva koja podležu amortizaciji, izuzev za nepokretnosti, za koje
se i po važećim propisima obračun amortizacije vrši primenom
proporcionalne metode. Poreska amortizacija po novim pravilima
obračunavaće se za sredstva koje poreski obveznici nabave u poreskoj
2019. i na dalje. Ovo je jedan od najvažnijih zahteva privrednika u
Srbiji, a na ovaj način podržavamo i podstičemo kupovinu nove opreme i
tehnologije“, rekao je Mali, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa
šefom Delegacije MMF u Srbiji Džejmsom Roufom i guvernerkom NBS
Jorgovankom Tabaković.

Ministar je objasnio da u praksi to znači da će poreski obveznici imati
ujednačen trošak amortizacije u svakoj godini, a krajnji efekat je da će
porez na dobit biti manji.

On je napomenuo i da će značajno biti povećane javne investicije, kao i
da će u narednoj budžetskoj godini, 25 milijardi dinara više biti
namenjeno infrastrukturnim projektima, što je ukupno 208,4 milijardi
dinara.

„Osim paketa stimulativnih mera za privredu, donećemo i paket
stimulativnih mera za inovativne aktivnosti, koji ćemo predstaviti
krajem oktobra, a koje će stupiti na snagu od 1. januara 2019. godine“,
najavio je ministar.

On je istakao da je započet i proces modernizacije i transformacije
Poreske uprave, koja ide u dobrom pravcu, a što je takođe jedan od
prioriteta.

„Predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave posetili su FPN
Finances u Briselu kako bi razmenili iskustva u domenu fiskalizacije, a
naredne nedelje boraviće u Slovačkoj, kako bi se upoznali sa tamošnjim
iskustvima“, rekao je Mali i dodao da će se sprovoditi reforma poreskog
sistema u celini.

Ministar je istakao da je većina predviđenog u programu koji je
Republika Srbija potpisala sa Međunarodnim monetarnim fondom već
pokrenuta, i napomenuo da je osim rešavanja statusa RTV „Bor“, važna i
uspešna privatizacija PKB-a.

Izvor: sajt Vlade Republike Srbije
Naslov: Redakcija