Влада Републике Србије саопштила је данас да
ознака “Службено“ која је уведена изменом Уредбе о канцеларијском
пословању, није ознака тајности, већ да се односи на сва акта која
настану у раду државних органа, а која према правилима Европске уније
морају носити ознаку „Limite“, односно „Limited“.

Изменом Уредбе о канцеларијском пословању (Службени гласник РС, број
46/2016) у члану 10. став 3. предвиђено је да акти и предмети органа
државне управе, као и других државних органа који примењују ову уредбу, а
који садрже податке који нису одређени као тајни подаци, али који су по
својој природи осетљиви и захтевају ограничену дистрибуцију, буду
означени ознаком „Службено“.

Руковање актима под ознаком
„Службено“ детаљније се уређује Упутством о канцеларијском пословању и
Уредбом о електронском канцеларијском пословању.

Закључком Владе
Републике Србије о начину поступања свих државних органа у приступним
преговорима са Европском унијом, одређено је да ознаку “Службено“ носе
сва акта која настану у раду државних органа, а која према правилима
Европске уније морају носити ознаку „Limite“, односно „Limited“.

Наведена
ознака не представља ознаку тајности у смислу Закона о тајности
података, нити се коришћењем ове ознаке може ограничити право било коме
на информацију која је садржана у документу са овом ознаком. Ознака
„Службено“ није ознака тајности.

Ознака „Службено“ је интерног
карактера и примењује се само унутар државног органа и означава ко од
државних службеника има право увида и руковања оваквим документима.

Такође,
ознака „Службено“ нема никаквог утицаја ка споља, према грађанима или
јавности. Сваки документ који носи ову ознаку, апсолутно је могуће
добити као информацију од јавног значаја.

Извор: сајт Владе Републике Србије