Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o izmenama Zakona o
overavanju potpisa, rukopisa i prepisa koji bi gradjanima trebalo da
omogući da do 1. januara 2017. godine dokumenta overavaju u osnovnim
sudovima i opštinskim upravama, a ne samo kod javnog beležnika.

U nastavku možete pogledati predlog Zakona sa obrazloženjem:

Predlog Zakona