Посланици Скупштине Србије наставили су рад расправом о изменама Закона о
оверавању потписа, рукописа и преписа који би градјанима требало да
омогући да до 1. јануара 2017. године документа оверавају у основним
судовима и општинским управама, а не само код јавног бележника.

У наставку можете погледати предлог Закона са образложењем:

Предлог Закона