Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je da će Nacrt zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini biti na javnoj raspravi od 03. do 23. juna 2021. godine, što znači da će od danas, u narednih 20 dana, sve zainteresovane strane moći da pošalju svoje komentare, predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona.

Vujović je istakla da su Nacrtom zakona transponovane odredbe Direktive EU u oblasti buke.

-Nacrtom zakona preciznije je definisano šta je buka u životnoj sredini, proširena je lista izvora buke, kao i nadležnih organa za izradu strateških karata buke i akcionih planova. Nacrtom se uređuju subjekti zaštite od buke, mere i uslovi zaštite, pristup informacijama o buci, nadzor i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine sredine i zdravlje ljudi – rekla je Vujović.

Ministarka je dodala da su na inicijativu grada Beograda u zakon uneta i dva člana koji se odnose na nadležnost za merenje buke koju emituju ugostiteljski objekti.

-Ovim predlogom daju se ovlašćenja komunalnoj miliciji u jedinicama lokalne samouprave da po prijavi građana mogu da mere i kontrolišu buku iz ugostiteljskih objekata. Građani godinama imaju problem s bukom u gradskim zonama, koja dolazi iz pojedinih ugostiteljskih i drugih objekata koji emituju buku, što je posebno izraženo u stambenim zonama. Donošenjem novog zakona, kao i seta podzakonskih akata, omogućiće se brže i efikasnije rešavanje problema buke – istakla je Vujović.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić u ime grada Beograda zahvalio je ministarki Ireni Vujović što je prepoznala problem buke i odmah reagovala.

-Kada zakon bude usvojen, kao i podzakonski akti kojim će se pojedine odredbe precizirati, naša komunalna milicija biće opremljena mobilnim aparatima za merenje buke i reagovaćemo odmah na svaku prijavu građana. Naši komunalni milicioneri i inspektori meriće na licu mesta buku i odmah izricati zaštitne mere, od kojih je jedna oduzimanje aparata ili instrumenta sa kojeg se emituje muzika. Tako ćemo da zaštitimo građane od buke i maltretiranja kojem su izloženi godinama. Ove mere su u u korist većine ugostitelja koji poštuju sve propise. Naravno, oni koji su bahati biće sankcionisani. Usvajanje zakona daje instrument gradu da reši u većem delu problem buke onako efikasno kako smo preko sistema „Oko sokolovo“ rešili problem bahatog parkiranja –istakao je Vesić.

Ministarka Vujović je navela da će se datum održavanja onlajn prezentacije Nacrta zakona naknadno odrediti, a obaveštenje o tome će biti dostupno na sajtu ministarstva.

Nacrt zakona možete preuzeti ovde.

Izvor: sajt Ministarstva zaštite životne sredine
Naslov: Redakcija