Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 50/2018).

Posle skoro tri godine, pristupilo se izmenama i dopunama Zakona,ali je moglo više da sa učini na polju zaštite majke, dece i porodice, kažu u Udruženju „Mame su zakon“.

– Od pozitivnih izmena izdvajamo one koje se tiču majki koje imaju dete sa invaliditetom, kazne namenjene institucijama, rukovodiocima i izvršiocima koji prave propuste u radu, kao i sve  koje su u vezi sa odlukama Ustavnog suda Srbije iz decembra prošle godine – ističu u udruženju.

Sa druge strane, u Nacrtu nema promena koje se tiču majki koje nemaju 18 meseci vezanog radnog staža, nema nijedne izmene koja se tiče porodilja preduzetnica, garantovane minimalne naknade zarade tokom nege deteta, unetih izmena za žene koje moraju da održavaju trudnoću, izmena koje se tiču onih koje zarađuju više od tri prosečne zarade, kao ni podrške za majke koje su rodile više od četvoro dece.

– Brišu se sve one odredbe kojima su uslovljavaju majke koje su rodile decu sa invaliditetom da biraju između sopstvene zarade i naknade na koju ima pravo njihovo dete po osnovu invaliditeta.Za sve roditelje dece sa invaliditetom ovo je zaista jedna dobra vest i ovo jeste etički najvažnija izmena. Problem koji mi vidimo leži u tome da nisu predviđena obeštećenja za period od stupanja na snagu Zakona, tačnije od jula 2018. do stupanja na snagu ovih izmena i dopuna najavljenih za jun 2021. godine, iako su sve te odredbe nedvosmisleno protivustavne.

U Udruženju podsećaju da su u februaru 2019. godine podneli Predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi i da su na odluke suda čekali do decembra prošle godine, kada je Ustavni sud odlučio da se o ovoj odredbi ne izjasni.

– Da Ustavni sud Srbije nije izabrao je da se o ovim odredbama ne izjasni ne bi mogla da se primeni zabrana povratnog dejstva zakona. Da se izjasnio, očekivana odluka je da bi se odredbe proglasile neustavnim i porodice dece dece sa invaliditetom bi moge da se obeštete.Sledeće dve izmene su u vezi sa odlukama Ustavnog suda. Jedna se tiče majki koje su registrovane kao poljoprivredne osiguranice (kojih u Srbiji ima ukupno sedamdesetak), a druga se tiče onih koje nisu imale pravo na isplatu minimalne zarade tokom porodiljskog odsustva, tj. do navršenih tri meseca života novorođenčeta.

Mame postavljaju i pitanje šta sa periodom nege deteta tokom kojeg majke mogu da primaju banalne iznose od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara. Država je odredila iznos preko kojeg ne može da se vrši isplata, ali je elegantno izbegla da odredi minimalni iznos ispod kojeg se ne može ići. To je po njima ujedno i najveći problem sa primenom ovog zakona, a posebno ako se uzme u obzir to da više od trećine porodilja u Srbiji je nezaposleno ili ekonomski neaktivno.Uvode se kazne za instituciju, rukovodioca i izvršioca koji usled pogrešne primene propisa učine štetu porodilji i poridici.

– Podsećamo da propusti koji su nedavno otkriveni prilikom primene odluke za podršku privredi za otklanjanje posledica pandemije još uvek nisu ispravljeni. Takođe, još uvek nema reakcije iz nadležnih ministarstava zbog problema koji nastaju nakon primene Zakona o porezu na dohodak građana – poslodavci se oslobađaju plaćanja poreza i doprinesa, tu obavezu na sebe preuzima država, a zbog kašnjenja od strane države porodilje ispaštaju i zarade im se zbog ovakvog previda tretiraju se kao da ih nije ni bilo.Predloženim izmenama prepoznaju se majke koje su rodile petoro dece, ali samo u slučaju kada je neko od dece preminulo ubrzo nakon rođenja i ako majka za to dete nije ostvarila prava iz Zakona. Sve drugeporodice koje imaju više od četvoro dece ovaj Zakon ne prepoznaje – ističu u Udruženju.

„Mame su zakon“ pozdravljaju veoma važnu izmenu koja će donekle rešiti finansijski problem porodica dece sa invaliditetom, ali su očekivali mnogo više. One jesu korak napred, ali nisu dovoljne da bi se moglo reći da su obuhvaćeni najveći problemi koji postoje sa primenom ovog propisa, zato će udruženje uputiti amandmane na ovaj predlog i nastaviti da insistira na dubljim izmenama.

Izvor: sajt Novosti
Naslov: Redakcija