Savetnik za primenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Od ostalih ING-PRO izdanja izdvajamo:

SAVETNIK ZA PRIMENU ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
– sa obrascima koji se mogu popunjavati

Kroz jedinstven i originalan koncept čitaocima se u Savetniku, uz veliki broj primera obračuna, u potpunosti pojašnjava obračun i isplata svih naknada predviđenih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Savetnik je namenjen pravnim i računovodstvenim službama u privrednim društvima, javnom sektoru i obrazovnim institucijama, kao i preduzetnicima, računovodstvenim agencijama, sindikatima, advokatima itd.

Autor: Mr Željko Albaneze

Sadržaj CD-a:

– Vrste odsustva porodilja i očeva po Zakonu o radu, koji se plaćaju po Zakonu;
– Ostvarivanje prava na naknadu zarade po osnovu rođenja deteta – uslovi, način obračuna osnovice i naknade zarade, potrebna dokumentacija;
– Ostvarivanje prava na ostale naknade nezaposlenih porodilja po osnovu rođenja deteta – način obračuna i potrebna dokumentacija;
– Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak i dečji dodatak;
– Ostvarivanje prava na ostale naknade roditeljima po osnovu regresiranja troškova smeštaja u predškolsku ustanovu;
– Obaveze nadležnih organa gradova i opština u vezi sa obračunom i isplatom naknade zarade porodiljama i podnošenjem poreske prijave;
– Postupak i način ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici s decom kod nadležnih organa gradova i opština;
– Uspostavljanje i korišćenje informacionog sistema za isplate po Zakonu.

+ Obrasci u PDF formatu, koji se mogu popunjavati, predviđeni su Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom i Pravilnikom o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta.

+ Tekst Zakona i podzakonskih akata

CENA: 2.200,00 DIN. + PDV OD 10%

Savetnik će biti dostupan krajem avgusta 2018. godine.

Za sve zainteresovane koji imaju obavezu registracije predračuna u Centralni registar,  molimo vas da nas kontaktirate telefonom.

Za naručivanje, kao i za sve detaljne informacije, možete nam se obratiti putem telefona: 011/2836-890, 2836-891, 2836-892 ili putem mejla: office@ingpro.rs.