Umetnost i kultura izuzeti su od osnovnog pravila koje ograničava okupljanje do 10 osoba tako da će na kulturnim događajima moći će da bude do 500 ljudi i na otvorenom i zatvorenom. Ipak, u pozorište će se iči biti maskama, a razmak je jedno sedište, kao i u bioskopu, a nova pravila važe i za grickalice.

Konačno počinju da rade bioskopi, pozorišta, a imaćemo i koncerte u institucijama kulture. Sve kreće u ponedeljak.

Krizni štab i Vlada Srbije usvojili su posebne mere za umetnike i institucije kulture za koje se može se slobodno reći su među najpogođenijima od kako je izbila pandemija Kovida19. Jednostavno, niti su zarađivali niti su se bavili onim što vole. Pandemija je izazvala događaj bez presedana – nismo pogledali nijednu predstavu, nije prikazan nijedan film…

Jasno je da digitalni svet ipak, ne može zameniti ni za umetnike ni za građane susret sa stvaralačkim činom i umetničkim delom uživo.

„Blic“ objavljuje mere i preporuke, odnosno kako će dok traje epidemija izgledati naš odlazak na koncert, predstavu ili u bioskop i čega ćemo morati da se pridržavamo i mi i umetnici.

Opšte mere predostrožnosti i preporuke:

– Izuzetno od opšteg pravila ograničenja okupljanja do 10 ljudi na otvorenom i zatvorenom, u ustanovama kulture i institucijama koje se bave kulturnom delatnošću dozvoljeno je okupljanje do 500 ljudi na otvorenom i zatvorenom uz poštovanje mere nošenja maski i fizičkog distanciranja;

– Za velike događaje i koncerte sa preko 500 ljudi u publici, potrebna je posebna dozvola kriznog štaba;

– Za događaje sa sedećim mestima, obavezan je razmak od 1,5 metra odnosno od jednog sedišta između dve pojedinačne kupovine karata, na način da dve nepovezane grupe posetilaca ne mogu da kupe karte bez međusobnog razmaka od jednog sedišta;

– Obavezno je obezbediti minimalnu fizičku distancu od 1,5 metra između sedišta koja se ne nalaze u istom redu (cik cak raspored) osim ukoliko između redova već po samoj strukturi prostorije ne postoji dovoljan razmak (npr. u multipleks bioskopima);

– Pre ponovnog početka rada, obavezno je izvršiti detaljno čišćenje sala i drugih prostorija u objektima i prostorijama kulturnih institucija;

– Obavezno je nošenje maski za sve zaposlene i posetioce u zatvorenim prostorima i za sve zaposlene u otvorenim;

– Obavezna je dezinfekcija ruku na ulazima, kako za učesnike i organizatore događaja, tako i za publiku;

– Obavezno je redovno čišćenje prostora nakon svake predstave ili koncerta;

– Sva plaćanja treba obavljati beskontaktnim platformama. Prelazak sa papirnih ulaznica i drugih komunikacijskih materijala (program, flajer itd.) na digitalne forme je preporučljiv;

– Potrebno je obezbediti beskontaktnu prodaju i plaćanje karata u maksimalnoj mogućoj meri.

Bioskopi

– Neophodno je čišćenje sale nakon svakog prikazivanja/minimum jednom dnevno;

– Posetioci treba da dobiju jasnu instrukciju da svoje otpatke odlažu u za to predviđene kante za otpatke kako bi se zaštitili drugi posetioci i zaposleni u bioskopu i kako bi se olakšalo čišćenje prostorija između filmskih projekcija;

– Pre svake projekcije trebalo bi na platnu prikazati informativni materijal sa preporukama za posetioce u vezi sprečavanja širenja zaraze virusom COVID-19;

– Кroz sistem za ventilaciju u prostor bioskopa konstantno treba ubacivati svež spoljni vazduh, uz redovnu zamenu filtera predviđenu zakonom;

– Između projekcija, bioskopske sale provetravati svežim vazduhom koliko god je to moguće.

Pozorišta

– Preporuka je da se koliko je god moguće obezbedi fizička distanca između izvođača na sceni

– Trebalo bi obezbediti fizičke barijere gde god je moguće, na primer providni pleksiglas zidovi, koji mogu biti instalirani na mestima u ložama gledališta na kojima je moguće razdvojiti gledaoce, a da pritom ne budu ugroženi arhitektura gledališta, preglednost i akustika. Ove barijere bi bilo dobro postaviti i između dirigenta i orkestra, između pojedinih sekcija u orkestru (sa posebnom pažnjom na drvene duvačke instrumente) i slično. Obavezna je permanentna dezinfekcija ovih barijera;

– Svi izvođači koji će biti na sceni i neće nositi maske ili vizire, moraju imati sistematski pregled i biti testirani pre početka rada na predstavi odnosno sezone. U ovu svrhu, obezbediće se stalna podrška posebnih laboratorija;

– Preporuka je da se sve predstave igraju u velikim salama ukoliko pozorište ima više sala;

– Nakon svake predstave potrebno je salu dobro provetriti što je moguće više prirodnom ventilacijom.

Probe

– Trebalo bi ih organizovati u prostorijama koje imaju prirodnu ventilaciju, kada god je to moguće;

– Svima koji učestvuju u probi mora pri dolasku biti izmerena temperatura i obezbeđena dezinfekcija ruku i cipela;

– Svi moraju nositi maske sve vreme, osim glumci/pevači/muzičari (duvači..itd) kada je zaista neohpodno da budu bez maski;

– Sala u kojoj se obavlja proba mora se dezinfikovati nakon svake probe;

– Na probi treba da prisustvuju samo lica čije je prisustvo apsolutno neohpodno;

Igranje predstava i zatvorenom i otvorenom prostoru

– Potrebno je izvoditi predstave koje nemaju pauze, ili obezbediti dužu pauzu kako bi se garantovao nesmetan protok ljudi u hodnicima i toaletima, te zamoliti publiku da iz sale izlazi samo ukoliko je neohpodno i određenim redom koliko god je to moguće;

– Sale bi trebalo vetriti između predstava prirodnom ventilacijom ili u ventilacionom sistemu koristiti propisane filtere;

– Nakon svakog izvođenja predstave potrebno je dezinfikovati salu, naročito mesta koja se najviše dodiruju (kvake, gelenderi, rukohvati, toaleti i sl);

– Potrebno je organizovati posao tako da iza scene prisustvuju samo oni zaposleni i lica čije je prisustvo apsolutno neophodno, uz nošenje maski sve vreme i obezbeđivanje fizičke distance;

– Sve rekvizite, instrumente, kostime i ostalo, koji se koriste na sceni, obavezno dezinfikovati nakon svake predstave;

– Šminkeri i vlasuljari moraju u svakom trenutku nositi maske ili vizire, garderoberi maske i rukavice, svi tehničari moraju nositi maske ili vizire sve vreme;

– Preporuka je da se za orkestar ne koristi orkestarska rupa, već bi orkestar trebalo podići u nivo scene.

Ukoliko se predstave izvode na otvorenom prostoru:

– Minimalna površina prostora, dva metra kvadratna po jednoj osobi;

Кoncerti

Posebna napomena da kada je reč o koncertima navedene mere odnose se samo na koncerte organizovane u prostorima kulturnih ustanova odnosno institucija koje se bave kulturnom delatnošću

– Potrebno je obezbediti beskontaktnu prodaju i plaćanje karata u maksimalnoj mogućoj meri;

– Potrebno je obezbediti fizičku distancu od minimum dva metra između izvođača na sceni;

– Sve instrumente, držače za note, mikrofone i ostalo što se koristi na sceni obavezno dezinfikovati pre početka koncerta;

U zatvorenom

– Neophodno je obezbediti četiri metra kvadratna po jednoj osobi u slučaju stajanja, odnosno razmak od 1,5 metra odnosno jednog praznog mesta između ljudi u slučaju kada publika sedi;

– Najviše šestoro ljudi iz iste porodice ili društva mogu biti okupljeni u jednoj zoni (npr oko jednog barskog stola);

– Obavezno prostor dezinfikovati pre i nakon koncerta;

Na otvorenom

– Minimalna površina prostora, dva metra kvadratna po jednoj osobi;

– Najviše šest ljudi okupljenih u jednoj zoni, grupisanih (porodica i sl.);

– Centri zona moraju biti udaljeni najmanje tri metra jedan od drugog sa vidno obeleženom granicom između zona;

– Obezbediti da se na samoj sceni i iza scene nalaze samo ljudi čije je prisustvo apsolutno neophodno.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija