Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da, dok je vanredno stanje, porodilje koje prvi put podnose zahtev za ostvarivanje prava na posebnu negu deteta mogu da podnesu dokumentaciju potrebnu za veštačenje zdravstvenog stanja deteta elektronskim putem ili poštom na adresu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO).

Popunjen i potpisan skenirani zahtev za veštačenje, sa medicinskom i ostalom pratećom dokumentacijom, uključujući i izjavu o verodostojnosti dostavljene elektronske medicinske dokumentacije, potrebno je poslati na imejl novaporodilja@pio.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu RFPIO, Aleksandra Kostića. 9, 11.000 Beograd.

U zahtevu je potrebno navesti i mejl adresu poslodavca, kao i službu dečje zaštite u mestu prebivališta.

RFPIO će, na osnovu veštačenja medicinske dokumentacije, elektronskom poštom poslati skenirano mišljenje komisije o zdravstvenom stanju deteta podnosiocu zahteva, kao i poslodavcu i nadležnoj službi dečje zaštite, na adrese koje podnosilac zahteva  navede u zahtevu.

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (Obrazac broj 1EL – ZOPND), kao i ostalu potrebna dokumentacija za veštačenje, mogu se preuzeti sa sajta RFPIO https://www.pio.rs/

Podnosilac zahteva koji elektronski podnosi zahtev i medicinsku dokumentaciju radi veštačenja dužan je da potpiše i pošalje skeniranu izjavu o verodostojnosti ove dokumentacije. Nakon prestanka vanredne situacije, RFPIO izvršiće reviziju i kontrolu dostavljene dokumentacije.

Po dobijanju skeniranog mišljenja komisije o zdravstvenom stanju deteta, porodilja podnosi Zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta ili/i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.

Popunjen i potpisan zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme posebne nege deteta, sa potrebnom dokumentacijom, potrebno je skenirati i poslati na imejl prijem.zahteva@beograd.gov.rs za Grad Beograd, odnosno na drugu odgovarajuću imejl adresu za opštine i gradove u Srbiji, a koja je istaknuta na portalima gradskih opštinskih uprava u našoj zemlji.

Zahtevi radi ostvarivanja prava na naknadu zarade radi posebne nege detetaili/i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, sa potrebnom dokumentacijom utvrđenom zakonom, mogu se poslati i preporučenom pošiljkom na adrese službi dečje zaštite, koje pripadaju opštinama ili gradu u kojima podnosilac zahteva ima prebivališta.

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (Obrazac broj 1EL – ZOPND), kao i Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta (Obrazac NZ-PND), Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta (Obrazac ON-PND),  mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Podsećamo na to da se za porodilje koje su već ostvarile pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, a kojima ovo pravo ističe ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Detaljnije informacije možete pronaći ovde.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija