<<

Agencija za privredne registre (u daljem tekstu:
Agencija) putem svog sajta  obavestila je
sve zainteresovane korisnike da je od 22. januara 2018. godine u okviru dela Finansijski izveštaji omogućen pristup Posebnom
informacionom sistemu Agencije
, kojim se obezbeđuje jedinstveni postupak
unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i
finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2017. godinu.

Podsećamo da Zakon o računovodstvu (u daljem
tekstu: Zakon) obavezuje sva
pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo
da
izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu
dokumentaciju za 2017. godinu, dostavljaju Agenciji isključivo u elektronskom obliku,
primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, i potpisane kvalifikovanim elektronskim
potpisom zakonskog zastupnika.

Za primenu Posebnog informacionog sistema
Agencija je i ove godine obezbedila Tehničko
uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim
potpisom
i Tehničko
uputstvo za elektronsko plaćanje
, kao i odgovarajuća video-uputstva
koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i
ažuriranje dokumentacije i plaćanje naknade, kao i na potpisivanje i dostavljanje
izveštaja, koja će korisnicima biti na raspolaganju u Posebnom informacionom
sistemu Agencije. Takođe, dostupna su detaljna korisnička
uputstva
za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2017. godinu.

Pored navedenog, Agencija je korisnicima
obezbedila i uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga
evidencije obveznika
. Pretraga može da se vrši po matičnom broju, poreskom
identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica, odnosno preduzetnika.
Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za
svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom
zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije i računovodstvena
regulativa, kao i obrasci na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

Podsećamo obveznike na njihovu obavezu da provere
ažurnost podataka u evidenciji obveznika pre dostavljanja izveštaja za
statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije
putem Posebnog informacionog sistema Agencije. Ukoliko utvrde da podaci u
evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka
na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.
 

Samo ako postupe na opisani način, obveznicima
može da se garantuje da neće imati problema u postupku dostavljanja izveštaja
putem Posebnog informacionog sistema Agencije (ukoliko podaci u evidenciji
obveznika nisu ažurni, obveznici uopšte neće moći da dostave izveštaje putem
tog sistema ili to neće moći da urade na pravilan način). Takođe, obveznici
koji se ne registruju u statusnim registrima Agencije, u prilogu reklamacije moraju
da dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz iste, a sve u cilju da
se postupak ažuriranja podataka sprovede u što kraćem roku i time obezbede
uslovi za dostavljanje izveštaja u skladu sa propisima.

Za dodatne informacije vezane za sve vrste
izveštaja korisnici mogu da se obrate na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

Za rešavanje tehničkih pitanja u vezi sa primenom
Posebnog informacionog sistema Agencije korisnici mogu da se obrate na
elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.