Високи савет судства, на седници одржаној 17. маја 2016. године, донео је одлуку о расписивању огласа за избор судија за Виши суд у Крагујевцу и Привредни суд у Новом Саду.

Оглас је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 48/16 од 25. маја 2016. године.

Рок за подношење пријава истиче 09. јуна 2016. године.

Оглас преузимте овде:

Високи савет судства

Извор: сајт Високог савета судства