Инг-Про д.о.о. 16.3.2016. организовао је у Београду, у хотелу “Палас“

САВЕТОВАЊЕ НА ТЕМУ:

НЕПРАВИЛНОСТИ У ПРИМЕНИ,  ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА И ПРАКТИЧНИ САВЕТИ ЗА ПРИМЕНУ ИЗМЕЊЕНОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Програм је био:

– Поступци јавних набавки у складу са изменама Закона о јавним набавкама

– Одређивање додатних услова за учешће у поступку

– Стручна оцена понуда и битни недостаци понуде

– Измене уговора о јавној набавци

–  Питања и одговори

Предавач су били: Милош Јовић, саветник у Управи за јавне набавке

Сви учесници са плаћеном котизацијом за саветовање, бесплатно су добили примерак књиге Саветник за јавне набавке, аутора Милоша Јовића, коју издаје компанија Инг-Про. 

Саветник за јавне набавке, на 568 страна, читаоцима разјашњава најважније институте из области јавних набавки укључујући и свеобухватне законске измене. Садржи одабрана тумачења одредаба закона, мишљења о основаности примене преговарачког поступка Управе за јавне набавке, као и одабране одлуке Републичке комисије за заштиту права. Обогаћен је моделима аката у поступку јавне набавке, као и пречишћеним текстовима Закона о јавним набавкама и  новим подзаконским актима које је у октобру 2015. донела Управа за јавне набавке.