< <

 

Ing-Pro doo je organizovao savetovanje na temu ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU
u utorak, 6. 3. 2018. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23.

Predavači su bili:
– Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, v. f. predsednika suda
– Duška Ilić, sudija Privrednog apelacionog suda

Program je bio

I          Pregled izmena i dopuna koje se odnose na saglasnosti razlučnih i  založnih poverilaca.
II         Izmene koje se odnose na prodaju imovine stečajnog dužnika.
IIa       Izmene koje se odnose na prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica.
III        Izmene u odnosu na mere obezbeđenja i moratorijum.
IV        Izmene u odnosu na stečajne organe.
V         Procesne izmene.
VI        Ostalo.
VII       Reorganizacija.