Удружење власника рачуноводствених агенција
УВРА Нови Сад и компанија ИНГ-ПРО д. о. о. заједнички је организовало једнодневни семинар за агенције за некретнине
на тему

Мере и процедуре у примени прописа о спречавању прања
новца и финансирања тероризма, са посебним освртом на обавезе АГЕНЦИЈЕ ЗА
НЕКРЕТНИНЕ као обвезника по новом

normal;“ lang=“sr-Cyrl“> Закону о спречавању прања новца и финансирања
тероризма

24. априла 2018. године, у
Београду, Хотел „Палас”, Топличин венац 23.

Програм семинара је био:

   9.45 – 10.00 Регистрација
учесника семинара

10.00 – 10.05 Поздравна реч

10.05 – 10.20 Правни оквир за борбу против прања новца и
финансирања тероризма:

– IV Директива ЕУ;
– Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања
тероризма;
– Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против
прања новца и финансирања тероризма;
– Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
– Смернице за Агенције за некретнине.

10.20 – 11.00 Управа за спречавање прања новца и финансирања
тероризма:

– Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско-обавештајних
података;
– Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања
тероризма;
– Oбвезници;
– Надзор.

11.00 – 11.15 ПАУЗА (кафа, освежење)

11.15 – 13.30 Примена новог Закона о спречавању прања новца и
финансирања тероризма у пракси од стране агенција за некретнине, са посебним
освртом на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском
надзору:

– Интерна документа која доноси агенција за некретнине;
– Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика;
– Прихватање клијента;
– Идентификација клијента;
– Индикатори;
– Процена ризика;
– Унутрашња контрола на бази случајног узорка;
– Излазне листе;
– Обавеза редовног образовања;
– Казнене одредбе.

13.30 – 14.00 ПАУЗА ЗА РУЧАК

14.00 – 14.30 Применa Закона о спречавању прања новца и финансирању
тероризма од стране агенција за некретнине преко КЛАУД  ПРОГРАМА СПИНИФТ(преко интернета)

14.30 – 15.00 Завршни део семинара

– Попуна упитника
– Подела уверења о похађању семинара

Предавач је био: Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад