Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija
UVRA Novi Sad i kompanija ING-PRO d. o. o. zajednički je organizovalo jednodnevni seminar za agencije za nekretnine
na temu

Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja
novca i finansiranja terorizma, sa posebnim osvrtom na obaveze AGENCIJE ZA
NEKRETNINE kao obveznika po novom

normal;“ lang=“sr-Cyrl“> Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja
terorizma

24. aprila 2018. godine, u
Beogradu, Hotel „Palas”, Topličin venac 23.

Program seminara je bio:

   9.45 – 10.00 Registracija
učesnika seminara

10.00 – 10.05 Pozdravna reč

10.05 – 10.20 Pravni okvir za borbu protiv pranja novca i
finansiranja terorizma:

– IV Direktiva EU;
– Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja
terorizma;
– Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv
pranja novca i finansiranja terorizma;
– Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;
– Smernice za Agencije za nekretnine.

10.20 – 11.00 Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja
terorizma:

– Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-obaveštajnih
podataka;
– Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja
terorizma;
– Obveznici;
– Nadzor.

11.00 – 11.15 PAUZA (kafa, osveženje)

11.15 – 13.30 Primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i
finansiranja terorizma u praksi od strane agencija za nekretnine, sa posebnim
osvrtom na kaznene odredbe i kontrolne liste, shodno Zakonu o inspekcijskom
nadzoru:

– Interna dokumenta koja donosi agencija za nekretnine;
– Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika;
– Prihvatanje klijenta;
– Identifikacija klijenta;
– Indikatori;
– Procena rizika;
– Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka;
– Izlazne liste;
– Obaveza redovnog obrazovanja;
– Kaznene odredbe.

13.30 – 14.00 PAUZA ZA RUČAK

14.00 – 14.30 Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju
terorizma od strane agencija za nekretnine preko KLAUD  PROGRAMA SPINIFT(preko interneta)

14.30 – 15.00 Završni deo seminara

– Popuna upitnika
– Podela uverenja o pohađanju seminara

Predavač je bio: Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad