ИНГ-ПРО ДОО организовао је 2.10.2017. године у хотелу “Палас“ у Београду саветовање на тему:

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, уз ПРОМОЦИЈУ НОВЕ КЊИГЕ МИЛОША ЈОВИЋА „ИЗАЗОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ”,

Програм је био:

1. Промоција књиге „Изазови јавних набавки”, са освртом и кључним тачкама у вези са темама које су обрађене у књизи:
– комуникација између наручилаца и понуђача;
– додатни услови за учешће у поступку јавне набавке;
– критеријуми за доделу уговора о јавној набавци;
– спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује;
– оквирни споразум;
– припремање прихватљиве понуде;
– негативне референце;
– стручна оцена понуда;
– измене уговора о јавној набавци; 
– управљање ризиком у јавним набавкама.

2. У сусрет новом Закону о јавним набавкама:
– када стиже и шта нам доноси нови Закон о јавним набавкама;
– који поступци се уводе у систем јавних набавки, у којима се и на који начин мењају процедуре, а који нестају;
– значајне измене у вези са обликовањем набавке по партијама;
– обавезни и необавезни услови за учешће;
– нови лимити, нови рокови;
– нови основи за измену уговора о јавној набавци;
– друге измене од значаја за систем јавних набавки.

3. Одговори на питања учесника.

Сви учесници са плаћеном котизацијом за семинар, БЕСПЛАТНО СУ ДОБИЛИ ПРИМЕРАК КЊИГЕ.

Предавач је био:
– Милош Јовић, самостални саветник у Управи за јавне набавке.