ING-PRO DOO organizovao je 2.10.2017. godine u hotelu “Palas“ u Beogradu savetovanje na temu:

U SUSRET NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, uz PROMOCIJU NOVE KNJIGE MILOŠA JOVIĆA „IZAZOVI JAVNIH NABAVKI”,

Program je bio:

1. Promocija knjige „Izazovi javnih nabavki”, sa osvrtom i ključnim tačkama u vezi sa temama koje su obrađene u knjizi:
– komunikacija između naručilaca i ponuđača;
– dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke;
– kriterijumi za dodelu ugovora o javnoj nabavci;
– sprovođenje nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje;
– okvirni sporazum;
– pripremanje prihvatljive ponude;
– negativne reference;
– stručna ocena ponuda;
– izmene ugovora o javnoj nabavci; 
– upravljanje rizikom u javnim nabavkama.

2. U susret novom Zakonu o javnim nabavkama:
– kada stiže i šta nam donosi novi Zakon o javnim nabavkama;
– koji postupci se uvode u sistem javnih nabavki, u kojima se i na koji način menjaju procedure, a koji nestaju;
– značajne izmene u vezi sa oblikovanjem nabavke po partijama;
– obavezni i neobavezni uslovi za učešće;
– novi limiti, novi rokovi;
– novi osnovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci;
– druge izmene od značaja za sistem javnih nabavki.

3. Odgovori na pitanja učesnika.

Svi učesnici sa plaćenom kotizacijom za seminar, BESPLATNO SU DOBILI PRIMERAK KNJIGE.

Predavač je bio:
– Miloš Jović, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke.