ИНГ-ПРО је 6. децембра 2016. године, у Нишу, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, организовао једнодневно сваетовање на тему:

“НОВИНЕ И 100 СПОРНИХ ПРАВНИХ ПИТАЊА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ У ПРАКСИ“

Програм је био:

  9.45  – 10.00 Регистрација учесника
10.00  – 12.00  Новине у примени новог Закона (предности и недостаци у односу на претходни Закон)
12.00 – 12.30 Пауза за кафу
12.30 – 14.30 100 спорних правних питања новог Закона
14.30 – 15.00   Пауза за ручак
15.00 – 16.00 Питања и одговори

Предавач су били:
– Весна Миловановић, судија Вишег суда у Крагујевцу

Сви учесници добили су бесплатне примерке следећих издања компаније Инг-Про: 
– Закон о извршењу и обезбеђењу (штампани текст Закона), 
– часопис Прописи у пракси – Леге Артис и 
– Саветник за извршење и обезбеђење на CD-у (са више од 80 образаца и стручним текстовима).