ИНГ-ПРО д.о.о. је успешно организовао једнодневно саветовање на тему: НОВИ ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ, 26. маја 2016. године, у Нишу – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне б. б.

 
Теме су биле:

– Новине у примени новог Закона о извршењу и обезбеђењу
– Нови положај јавних извршитеља
– Правни лекови у извршном поступку (жалба и приговор)
– Паралелна примена закона код института продаје непокретности
– Дискусија

Предавачи су били:

Весна Миловановић, судија Основног суда у Крагујевцу
Стана Жунић, извршитељ за подручје Основног суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу.

Сви учесници су добили бесплатан примерак књиге Закон о извршењу и обезбеђењу коју издаје компанија Инг-Про и примерак часописа Прописи у пракси – Леге Артис.