ИНГ-ПРО Д.О.О. је 15. април 2016. године у Крагујевацу, у сали Вишег суда, организовао једнодневно сваветовање на тему: Нови Закон о извршењу и обезбеђењу
Теме су биле: 
– Новине у примени новог Закона о извршењу и обезбеђењу
– Нови положај јавних извршитеља
– Правни лекови у извршном поступку (жалба и приговор)
– Паралелна примена закона код института продаје непокретности
– Дискусија

Предавачи су били:

Весна Миловановић, судија Основног суда у Крагујевцу
Даница Чоловић, јавни извршитељ за подручје Привредног суда у Крагујевцу и Вишег суда у Крагујевцу