Ing-Pro d.o.o. je 28. oktobra 2014. godine, u hotelu Palas, uspešno organizovao Savetovanje s temom:

PROMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI U 2014. GODINI

Evo kako je bilo: