Инг-Про д.о.о. je 28. октобра 2014. године, у хотелу Палас, успешно организовао Саветовање с темом:

ПРОМЕНЕ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ У 2014. ГОДИНИ

Ево како је било: