Одржано саветовање: Промене у обрачуну зарада и плата по Закону о раду и другим законима који се примењују на кориснике јавних средстава

 

Инг-Про д.о.о. je 20. новембра 2014. године, у хотелу Палас, успешно организовао Саветовање с темом:

ПРОМЕНЕ У ОБРАЧУНУ ЗАРАДА И ПЛАТА ПО ЗАКОНУ О РАДУ И ДРУГИМ ЗАКОНИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Ево како је било: