ИНГ-ПРО Д.О.О. је организовао 29.
септембар 2016. године у Београду, у хотелу “Палас“, једнодневно саветовање на тему:

Примена новог закона о
извршењу и обезбеђењу

Програм је био:

– Начела извршења
– Покретање и вођење извршног поступка и поступка обезбеђења
– Општа правила извршног поступка
– Веродостојна исправа
– Средства и предмет извршења
– Предмет извршења
– Предлог за извршење и решење о извршењу
– Решења о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе
– Садржина решења о извршењу на основу веродостојне исправе
– Одређивање јавног извршитеља и изузеће
– Достављање решења о извршењу
– Правни лекови
– Враћање у пређашње стање
– Прекид поступка
– Одлагање извршења
– Положај трећег лица
– Неправилност у спровођењу извршења
– Окончање извршног поступка
– Обустава извршног поступка
– Враћање решења о извршењу
– Трошкови извршног поступка
– Поступање полиције по закону за пружање помоћи
– Новчана казна
– Извршење ради намирења новчаног потраживања
– Замена новчане казне у меру затвора
– Однос суда и јавног извршитеља
– Овлашћења и дужности јавног извршитеља
– Јавно овлашћење и дужности јавног извршитеља
– Надзор над јавним извршитељима и дисциплински поступак
– Питања и одговори

Пауза за кафу: 11.30–12.00

Пауза за ручак: 13.30–14.10

Предавач је била:

Зорица Вељић, судија Вишег суда у Београду

             
Сви учесници добили су бесплатне примерке следећих издања компаније Инг-Про:

– Закон о извршењу и обезбеђењу (штампани текст Закона),
– часопис Прописи у пракси – Леге Артис и
– Саветник за извршење и обезбеђење на CD-у (са више од 80 образаца и стручним текстовима).

 
За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, факс 011/2836-474, или нам пишите на: savetovanje@ingpro.rs.

У наставку обавезно попуните електронску пријаву за учешће на саветовању.