ИНГ-ПРО д.о.о. је 23.12. 2014 у хотелу “Палас“ успешно одржао саветовање:  

 План набавки за 2015. годину и друга актуелна питања из области јавних набавки


Предавачи су били:

Оливера Рајковић, руководилац Групе за материјално-финансијске послове у Управи за јавне набавке
Данијела Бојовић, руководилац Групе за развој система јавних набавки у Управи за јавне набавке

Теме које су биле:
– Финансијски план и план јавних набавки 
– Планирање и спровођење јавних набавки у складу са законом
– Ставови и мишљења о примени Закона о јавним набавкама
– Битни недостаци понуде – прихватљивост понуде
– Питања и одговори

Ево како је било: