Инг-Про доо је 12. 12. 2016. године, у Београду у хотелу “Палас“ организовао саветовање на тему:

“План набавки са освртом на централизоване јавне набавке и друга питања из праксе“

 


Програм је био:

– Појам и процес планирања

– Обавезни елементи плана јавних набавки

– Одредбе других прописа од значаја за планирање

– Када се план мора мењати и како се врши измена плана јавних набавки?

– Могућности за одступање од плана јавних набавки приликом покретања поступка 

– Планирање набавки у апликативном софтверу Управе за јавне набавке

– Објављивање плана јавних набавки

– Планирање и спровођење централизованих јавних набавки

– Избор предмета набавке и утврђивање процењене вредности

– Избор поступка са посебним освртом на добру и лошу праксу приликом покретања преговарачких поступака без објављивања позива за подношење понуда

– Пут јавне набавке – од израде конкурсне документације, преко избора најповољније понуде, до управљања уговором и анализе његовог извршења          

Предавачи су били:

Оливера Рајковић, руководилац групе за финансијско-материјалне послове, виши саветник у Управи за јавне набавке,

Милош Јовић, саветник у Управи за јавне набавке.

Сви учесници са плаћеном котизацијом за саветовање, бесплатно су добили примерак књиге Саветник за јавне набавке, аутора Милоша Јовића, коју издаје компанија Инг-Про. 

Саветник за јавне набавке, на 568 страна, читаоцима разјашњава најважније институте из области јавних набавки укључујући и свеобухватне законске измене. Садржи одабрана тумачења одредаба закона, мишљења о основаности примене преговарачког поступка Управе за јавне набавке, као и одабране одлуке Републичке комисије за заштиту права. Обогаћен је моделима аката у поступку јавне набавке, као и пречишћеним текстовима Закона о јавним набавкама и подзаконским актима које је у октобру 2015. године донела Управа за јавне набавке.