Ing-Pro doo je 12. 12. 2016. godine, u Beogradu u hotelu “Palas“ organizovao savetovanje na temu:

“Plan nabavki sa osvrtom na centralizovane javne nabavke i druga pitanja iz prakse“

 


Program je bio:

– Pojam i proces planiranja

– Obavezni elementi plana javnih nabavki

– Odredbe drugih propisa od značaja za planiranje

– Kada se plan mora menjati i kako se vrši izmena plana javnih nabavki?

– Mogućnosti za odstupanje od plana javnih nabavki prilikom pokretanja postupka 

– Planiranje nabavki u aplikativnom softveru Uprave za javne nabavke

– Objavljivanje plana javnih nabavki

– Planiranje i sprovođenje centralizovanih javnih nabavki

– Izbor predmeta nabavke i utvrđivanje procenjene vrednosti

– Izbor postupka sa posebnim osvrtom na dobru i lošu praksu prilikom pokretanja pregovaračkih postupaka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

– Put javne nabavke – od izrade konkursne dokumentacije, preko izbora najpovoljnije ponude, do upravljanja ugovorom i analize njegovog izvršenja          

Predavači su bili:

Olivera Rajković, rukovodilac grupe za finansijsko-materijalne poslove, viši savetnik u Upravi za javne nabavke,

Miloš Jović, savetnik u Upravi za javne nabavke.

Svi učesnici sa plaćenom kotizacijom za savetovanje, besplatno su dobili primerak knjige Savetnik za javne nabavke, autora Miloša Jovića, koju izdaje kompanija Ing-Pro. 

Savetnik za javne nabavke, na 568 strana, čitaocima razjašnjava najvažnije institute iz oblasti javnih nabavki uključujući i sveobuhvatne zakonske izmene. Sadrži odabrana tumačenja odredaba zakona, mišljenja o osnovanosti primene pregovaračkog postupka Uprave za javne nabavke, kao i odabrane odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Obogaćen je modelima akata u postupku javne nabavke, kao i prečišćenim tekstovima Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima koje je u oktobru 2015. godine donela Uprava za javne nabavke.