Ing-Pro
doo je  31. 3. 2017. godine, u Beogradu, u hotelu “Srbija“ održao savetovanje:

“Porez
na dodatu vrednost – novine koje se primenjuju od 1. 4. 2017. godine i sporna
pitanja iz prakse“
s predavačem: Nikolom M. Jovanovićem, poreskim savetnikom iz konsultantske kuće EY

  

 Program je bio:
– Određivanje mesta prometa usluga prema novim pravilima;
– Imenovanje PDV punomoćnika za strana lica;
– PDV u građevinarstvu;
– Porez po odbitku na usluge;
– Druge aktuelnosti.

Na osnovu sprovedene anonimne ankete kod polaznika seminara, dobijeni su sledeći rezultati: 
1. Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI SADRŽAJEM SEMINARA
DA je odgovorilo 96,15% učesnika, a DELIMIČNO je odgovorilo 3,85% učesnika          

2. Na pitanje DA LI STE ZADOVOLJNI ORGANIZACIJOM PREDAVANJA ?
DA je odgovorilo 92,31% učesnika, a DELIMIČNO je odgovorilo 7,69% učesnika

3. Na pitanje ŠTA VAM VIŠE ODGOVARA JEDNODNEVNI SEMINAR SA VEĆIM BROJEM ČASOVA ILI VIŠEDNEVNI SEMINAR SA MANJIM BROJEM ČASOVA?
Za JEDNODNEVNI SEMINAR se izjasnilo 88,46% učesnika, a za VIŠEDNEVNI 11,54% učesnika

4. Na pitanje KOLIKO VAM JE ODGOVARAO TEMPO PREDAVANJA?
IZMEĐU ODGOVORA: BIO JE PRENAPORAN; ODGOVARAO MI JE ; BIO JE PRESPOR S MNOGO NEPOTREBNIH DETALJA ;
100% učesnika se izjasnilo da im odgovara tempo predavanja. 

5. Na pitanje PO ODRŽANOM SEMINARU, UKUPNO GLEDANO, KOLIKO SMATRATE UPOTREBLJIVIM STEČENO ZNANJE NA OVOM SEMINARU
– 34,62% je odgovorilo da je VEOMA UPOTREBLJIVO  
– 65,38%  je odgovorilo da je UPOTREBLJIVO 

6. Na pitanje KAKO STE SAZNALI ZA SEMINAR  
– 92,31%  je odgovorilo PUTEM MEJLA
– 7,69%  je odgovorilo NA DRUGI NAČIN.

7. POLAZNICI SU OCENILI PREDAVAČA NA SEMINARU OCENOM  4,76 od mogućih 5.

 Mišljenja polaznika O SEMINARU:
– „Odlično, vrlo poučno“.
– „Nisam bio na tako razumljivom predavanju, svaka čast predavaču“.
– „Predavanje je odlično koncipirano“.
– „Predavač je riznica znanja, zaista je lepo organizovano, ključne promene su prezentovane uz razumljive primere, sve pohvale!“
– „Zanimljivo i korisno“.
– „Savremeno, dinamično, uz dosta primera“.
– „Odlična organizacija“.