ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ И ПДВ АКТУЕЛНОСТИ

Програм је био:
10.00 – 11.30 Попис имовине и обавеза и
припремне радње у вези са састављањем финансијских извештаја за 2017. годину
(приватни сектор):

– Попис имовине и обавеза (рокови, интерна
акта, одговорности, спорна питања у пракси у вези са проценом);
– Могућност промене стопа амортизације;
– Могућност процена фер вредности;
– Усаглашавање потраживања и обавеза;
– Отпис потраживања и обавеза.
12.00 – 16.00 ПДВ актуелности:
– Најављене измене и допуне Закона о ПДВ-у;

– Правилник о евиденцији ПДВ-а и попуњавање
ПОПДВ обрасца (учесници, заједно са предавачима, попуњавају ПОПДВ на основу
практичних примера).
Паузе:
11.30 – 12.00 Пауза за кафу;
13.30 – 14.15 Пауза за лагани оброк.

Предавачи су били:
су стручњаци из најеминентнијих компанија које се баве финансијским и пореским консалтингом