PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU I PDV AKTUELNOSTI

Program je bio:
10.00 – 11.30 Popis imovine i obaveza i
pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja za 2017. godinu
(privatni sektor):

– Popis imovine i obaveza (rokovi, interna
akta, odgovornosti, sporna pitanja u praksi u vezi sa procenom);
– Mogućnost promene stopa amortizacije;
– Mogućnost procena fer vrednosti;
– Usaglašavanje potraživanja i obaveza;
– Otpis potraživanja i obaveza.
12.00 – 16.00 PDV aktuelnosti:
– Najavljene izmene i dopune Zakona o PDV-u;

– Pravilnik o evidenciji PDV-a i popunjavanje
POPDV obrasca (učesnici, zajedno sa predavačima, popunjavaju POPDV na osnovu
praktičnih primera).
Pauze:
11.30 – 12.00 Pauza za kafu;
13.30 – 14.15 Pauza za lagani obrok.

Predavači su bili:
su stručnjaci iz najeminentnijih kompanija koje se bave finansijskim i poreskim konsaltingom