Kомпанија Инг-Про д. о. о. организовала је једнодневно саветовање на тему

НОВИ ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СА ОСВРТОМ
НА ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Саветовање се одржало у понедељак, 20. новембра 2017. године, од 10.00 до 16.00 часова, у Београду, у хотелу „Палас”, Топличин венац 23.

Предавачи су били:
Биљана Антић, просветни инспектор
Ружа Урошевић, судија Управног суда

Програм је био:
10.00 – 11.30 Предавање Биљане Антић:
–    Права, обавезе и одговорности ученика;
–    Органи установе;
–    Запослени у установи;
–    Евиденције у образовању и васпитању;
–    Прелазни режим.
11.30 – 12.00 Пауза за кафу.
12.00 – 13.30 Предавање Руже Урошевић:
–    Заштита права детета и ученика;
–    Васпитно-дисциплински поступак;
–    Верификација и забрана рада установе;
–    Именовање и разрешење органа установе;
–    Суспензија и одузимање лиценце;
–    Заснивање радног односа у установи и
–    Правна заштита запослених.
13.30 – 14.30 Пауза за лаки оброк.
14.30 – 16.00 Одговори на питања.