Kompanija Ing-Pro d. o. o. organizovala je jednodnevno savetovanje na temu

NOVI ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
SA OSVRTOM
NA ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Savetovanje se održalo u ponedeljak, 20. novembra 2017. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, u hotelu „Palas”, Topličin venac 23.

Predavači su bili:
Biljana Antić, prosvetni inspektor
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

Program je bio:
10.00 – 11.30 Predavanje Biljane Antić:
–    Prava, obaveze i odgovornosti učenika;
–    Organi ustanove;
–    Zaposleni u ustanovi;
–    Evidencije u obrazovanju i vaspitanju;
–    Prelazni režim.
11.30 – 12.00 Pauza za kafu.
12.00 – 13.30 Predavanje Ruže Urošević:
–    Zaštita prava deteta i učenika;
–    Vaspitno-disciplinski postupak;
–    Verifikacija i zabrana rada ustanove;
–    Imenovanje i razrešenje organa ustanove;
–    Suspenzija i oduzimanje licence;
–    Zasnivanje radnog odnosa u ustanovi i
–    Pravna zaštita zaposlenih.
13.30 – 14.30 Pauza za laki obrok.
14.30 – 16.00 Odgovori na pitanja.