ING-PRO DOO je 26. 5. 2017. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, u Hotelu „Srbija”,ORGANIZOVAO SAVETOVANJE na temu „NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU” 

Predavači su bili:
sudije Upravnog suda, Ruža Urošević i Stevo Đuranović

Program je bio:
Predavač: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
10.00 – 11.00 

OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA
– posebno načelo delotvornosti i ekonomičnosti

UPRAVNO POSTUPANJE
– upravni akt
1. garantni akt
2. upravni ugovor
3. upravne radnje
4. upravne usluge

11.00 – 11.30
PRAVILA POSTUPANJA
– jedinstveno upravno mesto
– opštenje organa i stranaka
– obaveštavanje

11.30 – 12.00 Pauza za kafu

12.00 – 12.45
PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK
REŠENJE I ZAKLJUČAK

Predavač: Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
12.45 – 13.30
REDOVNA PRAVNA SREDSTVA
– prigovor
– žalba

13.30 – 14.15 Pauza za ručak

14.15 – 15.30 
VANREDNA PRAVNA SREDSTVA
– menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom,
– ponavljanje postupka,
– poništavanje konačnog rešenja,
– ukidanje rešenja,
– poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja po preporuci Zaštitnika građana.

IZVRŠENJE

15.30 – 16.00
Diskusija