<< KOMPANIJA ING-PRO D. O. O. ORGANIZOVALA JE jednodnevno savetovanje na temu NOVI PROSVETNI ZAKONI, 26. decembra 2017. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, u hotelu „Palas”, Topličin venac 23.


Predavači su bili:
Smilja Krneta, dipl. pravnik, 
Slavica Đorđević, dipl. pravnik.

Program je bio:
Predavači sa dugogodišnjim iskustvom u prosveti upoznaće učesnike savetovanja sa najbitnijim novinama koje donose Zakon o osnovama sistema obrazovanja koji je stupio na snagu 7. oktobra 2017. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom obrazovanju, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji su stupili na snagu 18. novembra 2017. godine.