< < KОМПАНИЈА ИНГ-ПРО Д. О. О. ОРГАНИЗОВАЛА ЈЕ једнодневно саветовање на тему НОВИ ПРОСВЕТНИ ЗАКОНИ, 26. децембра 2017. године, од 10.00 до 16.00 часова, у Београду, у хотелу „Палас”, Топличин венац 23.


Предавачи су били:
Смиља Крнета, дипл. правник, 
Славица Ђорђевић, дипл. правник.

Програм је био:
Предавачи са дугогодишњим искуством у просвети упознаће учеснике саветовања са најбитнијим новинама које доносе Закон о основама система образовања који је ступио на снагу 7. октобра 2017. године, Закон о изменама и допунама Закона о предшколском образовању, Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању и Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, који су ступили на снагу 18. новембра 2017. године.