Kомпанија Инг-Про д. о. о. организовала је 31. октобра 2017. године, од 10.00 до 16.00 часова, у Београду, у хотелу „Палас”, Топличин венац 23.једнодневно саветовање-радионица на тему

Нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ-а


< <

Радионица је подразумевала интерактивну сесију на којој су учесници, заједно са предавачима, попуњавали ПОПДВ образац (који ће се подносити уз ПДВ пријаву од 1. 1. 2018. године) на основу практичних примера.

Предавачи су били:
Филип Ковачевић, LL.M., виши руководилац у Пореском одељењу Deloitte и
Павле Кутлешић, LL.M., руководилац у Пореском одељењу Deloitte