Kompanija Ing-Pro d. o. o. organizovala je 31. oktobra 2017. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, u hotelu „Palas”, Topličin venac 23.jednodnevno savetovanje-radionica na temu

Novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV-a


<<

Radionica je podrazumevala interaktivnu sesiju na kojoj su učesnici, zajedno sa predavačima, popunjavali POPDV obrazac (koji će se podnositi uz PDV prijavu od 1. 1. 2018. godine) na osnovu praktičnih primera.

Predavači su bili:
Filip Kovačević, LL.M., viši rukovodilac u Poreskom odeljenju Deloitte i
Pavle Kutlešić, LL.M., rukovodilac u Poreskom odeljenju Deloitte